Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2019
Oct-Dec
2018
Oct-Dec
2019
Full-year
2018
Full-year
(MSEK) 2019
okt-dec
2018
okt-dec
2019
helår
2018
helår
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 0 3 2 9
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 6 7 27 29
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 21 84
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 27 10 113 38