Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 1 0 3 2
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 6 6 23 27
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 22 21 89 84
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 29 27 115 113