Not 24 – Appropriation of earnings

The Board of Director´s proposal for the appropriation of earnings

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that a dividend of SEK 1.75 per share be paid to shareholders, which corresponds to approximately SEK 23 M.

Funds available Medel till förfogande
Share premium reserves Överkursfond 239,719,829 SEK
Retained earnings Balanserat resultat 26,380,922 SEK
Loss for the year Årets resultat 68,990,729 SEK
Total Summa 335,091,480 SEK
The Board of Directors proposes that the following amount are distributed to shareholders Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 22,720,607 SEK
Balance carried forward I ny räkning överförs 312,370,873 SEK
Total Summa 335,091,480 SEK