Förändringar av eget kapital i sammandrag

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Equity at beginning of period Eget kapital vid periodens ingång 920 932 922 892
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat -15 -10 -17 53
Dividend Utdelning -23
Equity at end of period Eget kapital vid periodens utgång 905 922 905 922