Styrelse och revisorer

Petter Stillström


Ordförande
Född 1972
I styrelsen sedan 2012 (ordförande sedan 2015)

Övriga uppdrag

VD i AB Traction. Styrelseordförande i Nilörngruppen och Softronic samt ledamot i OEM International jämte AB Traction. Därtill ledamot i diverse onoterade företag i AB Tractions intressesfär och privata ägarbolag

Tidigare erfarenhet

Verksam inom corporate finance, AB Traction sedan 1999 och dess VD sedan 2001

Utbildning

Ekonomie Magister, Stockholms Universitet

Antal aktier

0

Roger Bergqvist


Ledamot
Född 1948
I styrelsen sedan 2007

Övriga uppdrag

Vice styrelseordförande i B&B Tools samt ledamot i Proact IT Group, Lagercrantz Group, Ventilationsgrossisten och Corroventa

Tidigare erfarenhet

VD och koncernchef i Addtech, affärsområdeschef i Bergman och Beving

Utbildning

Marknadsekonom

Antal aktier

20 000

Charlotte Hansson


Ledamot
Född 1962
I styrelsen sedan 2014

Övriga uppdrag

VD i MTD KB. Styrelseledamot i B&B Tools, DistIT, Orio, Formpipe Software och RenoNorden

Tidigare erfarenhet

Verksam inom transportbranschen. Verkställande direktör för Jetpak Sverige, Danmark och Finland

Utbildning

Cand. Scient i biokemi från Köpenhamns universitet, DIHM

Antal aktier

30 000

Lars Olof Nilsson


Ledamot
Född 1962
I styrelsen sedan 2006

Övriga uppdrag

Partner Evli Corporate Finance AB. Ordförande i Kaptensbacken (eget bolag), ledamot i AGL Treasury Support AB och AGL Transaction Services AB

Tidigare erfarenhet

Anställningar i Trelleborgkoncernen, bland annat som finansdirektör och ansvarig för koncernstab Finans samt koncernstab Affärsutveckling

Utbildning

Civilekonomexamen, Umeå universitet

Antal aktier

65 625

Jörgen Zahlin


Ledamot
Född 1964
I styrelsen sedan 2013

Övriga uppdrag

VD och koncernchef i OEM International. Ordförande och ledamot i flertalet bolag inom OEM-koncernen

Tidigare erfarenhet

Verksam inom OEM-koncernen sedan 1985. VD sedan 2000 och koncernchef sedan 2002

Utbildning

Ingenjör

Antal aktier

0

Thomas Berg


Arbetstagarrepresentant
Född 1956
I styrelsen sedan 2000

Utbildning

Interna affärs- och affärsjuridiska utbildningar

Antal aktier

0

Christian Andersson


Arbetstagarrepresentant
Född 1981
I styrelsen sedan 2015

Utbildning

StyrelseAkademins utbildning: Rätt fokus i styrelsearbetet

Antal aktier

0

REVISORER
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi


Auktoriserad revisor,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Född 1968

Huvudansvarig revisor i bolaget sedan 2015