Styrelse och revisorer

Petter Stillström


Ordförande
Född 1972
I styrelsen sedan 2012 (ordförande sedan 2015)

Övriga uppdrag

VD och ledamot i AB Traction. Styrelseordförande i Nilörngruppen, OEM International och Softronic. Därtill ledamot i koncernbolag inom Traction och i privata ägarbolag.

Tidigare erfarenhet

Verksam inom corporate finance, AB Traction sedan 1999 och dess VD sedan 2001

Utbildning

Ekonomie Magister, Stockholms Universitet

Aktieinnehav

40 000 (via kapitalförsäkring)

Aktieinnehav närstående

2 902 526

Carina Andersson


Ledamot
Född 1964
I styrelsen sedan 2018

Övriga uppdrag

Ledamot i Beijer Alma, Gränges och Systemair

Tidigare erfarenhet

Ledande befattningar i bland annat Sandvik, Ramnäs Bruk och Fagersta Stainless

Utbildning

Bergsingenjör

Aktieinnehav

2 000

Lars Olof Nilsson


Ledamot
Född 1962
I styrelsen sedan 2006

Övriga uppdrag

Partner Evli Corporate Finance AB. Ordförande i Kaptensbacken (eget bolag) samt i NSS Group AB. Ledamot i JLL Treasury Support AB och JLL Transaction Services AB.

Tidigare erfarenhet

Anställningar i Trelleborgkoncernen, bland annat som finansdirektör och ansvarig för koncernstab Finans samt koncernstab Affärsutveckling

Utbildning

Civilekonomexamen, Umeå universitet

Aktieinnehav

3 282

Mikael Sjölund


Ledamot
Född 1971
I styrelsen sedan 2016

Övriga uppdrag

Den egna verksamheten Kvarnsvik AB samt VD Effso Entreprenad AB. Ledamot i Airteam A/S (inom Ratos AB) och Libitum AB.

Tidigare erfarenhet

Vice VD Imtech Nordic AB, Inköpschef Skanska Sverige AB, Head of Strategic Sourcing på Skanska Norden samt diverse ledande befattningar inom Skanska.

Utbildning

Kandidatexamen inom byggnadsteknik.

Aktieinnehav

5 000

Aktieinnehav närstående

5 000

REVISORER
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jörgen Zahlin


Ledamot
Född 1964
I styrelsen sedan 2013

Övriga uppdrag

VD och koncernchef i OEM International. Ordförande och ledamot i flertalet bolag inom OEM-koncernen

Tidigare erfarenhet

Verksam inom OEM-koncernen sedan 1985. VD sedan 2000 och koncernchef sedan 2002

Utbildning

Ingenjör

Aktieinnehav

0

Mikael Törnros


Ledamot, arbetstagarrepresentant
Född 1972
I styrelsen sedan 2016

Övriga uppdrag

Inköpskoordinator på BE Group Sverige AB. Fackordförande för Unionens medlemmar på BE Groups kontor i Malmö och Göteborg. Process- och kvalitetsspecialist på Product & Supply.

Tidigare erfarenheter

Erfarenhet inom inköp och logistik, projektplanering, produktionsplanering inom tillverkande industri sedan 1998

Aktieinnehav

0

Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

Eva Carlsvi


Auktoriserad revisor,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Född 1968

Huvudansvarig revisor i bolaget sedan 2015