Rapport över moderbolagets totalresultat

Amounts in (SEK M) Belopp i MSEK 2018 2017
Profit/loss for the year Årets resultat 69 -1
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Comprehensive income for the year Årets totalresultat 69 -1