Ett ledande
stålserviceföretag

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Kunderna finns framför allt inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer.

Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik, och produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till kunder utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter. BE Group har ca 670 anställda och omsatte 4,8 miljarder kronor under 2018. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Kunder

BE Groups kundbas delas in i två huvudsakliga segment: byggindustri och tillverkningsindustri. Genom att dela upp kunderna i olika segment anpassas erbjudandet mer effektivt efter kundernas olika behov och förutsättningar.

Byggindustri

Inom byggindustri finns fyra undersegment:

  • Byggsmidesföretag som har behov av balk, konstruktionsrör, stång och grovplåt. Stålet köps oftast kapat, borrat eller grundmålat.
  • Regionala byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.
  • Rikstäckande byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.
  • Byggmaterialhandeln består av bygg- och järnhandelskedjor med behov främst inom armering men även inom konstruktionsstål.

Tillverkningsindustri

Inom tillverkningsindustri finns tre undersegment som alla köper från i stort sett hela BE Groups produktsortiment:

  • Underleverantörer såsom legotillverkare, mekaniska verkstäder samt företag med projektinriktad service och underhåll till exempelvis processindustri.
  • Lokala och regionala stålåterförsäljare.
  • OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer), industriföretag med tillverkning av egna produkter under eget varumärke.

Produktsortiment

BE Groups sortiment består av ett stort antal produkter som möter kundernas materialbehov och det utvecklas kontinuerligt efter deras önskemål.

Långa stålprodukter

I långa stålprodukter ingår balk, hålprofiler, stångstål, och rör. Långa produkter används inom alla tänkbara konstruktioner exempelvis stålstommar, fackverk, broar, fordon och maskiner.

Platta stålprodukter

Platta stålprodukter representeras av plåt i olika former, exempelvis varmvalsad, kallvalsad eller metallbelagd. Plåt är en basprodukt inom tillverkande industri och används exempelvis inom byggnation, fordonsindustri samt maskin- och processindustri.

Armering

I armeringssortimentet ingår armeringsstål och armeringsnät, produkter som används för att armera betong och därmed öka betongens hållfasthet och förhindra sprickbildning i byggnationer och infrastruktur.

Specialstål

Specialstål, som stång eller ämnesrör, används när det finns behov av material med förbättrade skärbarhetsegenskaper, högre hållfasthet, härdbarhet eller slitstyrka. Specialstål används inom verkstadsindustrin bland annat till maskindelar, axlar, kugghjul och till produkter inom hydraulik.

Rostfritt stål

Inom sortimentet rostfritt stål ingår plåt, stång, rör och rördelar. Rostfritt stål, som har motståndskraft mot korrosion tack vare att det legerats med krom, används i allt från krävande konstruktioner inom bygg-, maskin-, medicin- och processindustri till köksinredningar, bestick, verktyg och rakblad.

Aluminium

Aluminiumsortimentet omfattar plåt, profiler, stång och rör och BE Group levererar bland annat till legotillverkare och OEM-företag som jobbar med skyltar, vägmärken och byggnation eller inom flyg-, fordons- och förpackningsindustrin.

SERVICE

Produktionsservice

BE Group erbjuder produktionsservice av stål, rostfritt stål och aluminium med produktionsresurser inom kapning, borrning, skärning, klippning, spaltning, blästring och målning. Produktionsservice omfattar olika processer där man förädlar stål och andra metaller för att uppfylla specifika behov hos kunderna.

Rådgivning och tjänster

BE Group erbjuder också materialrådgivning, logistiklösningar och tidsbesparande IT-tjänster som bland annat inkluderar webbaserad e-handel, EDI, digitala aviseringar och elektroniska fakturor.

Affärslösningar

BE Groups försäljning till kunderna sker på tre olika sätt: lagerförsäljning, produktionsserviceförsäljning och direktförsäljning. Bolaget har också, sedan en tid tillbaka, ett ökat fokus på att utveckla nya försäljningskanaler via digitaliserade processer och erbjudanden såsom webbaserad e-handel, EDI, och digitala leveransaviseringar.

Produktionsservice

Produktionsserviceförsäljning utgörs av kundlösningar där BE Group står för allt från inköp av obearbetad produkt till kundanpassad vidareförädling av produkten och logistik optimerad för kundens verksamhet.

BE Group förädlar produkterna genom exempelvis kapning, borrning, gasskärning eller ytbehandling enligt kundens specifikation. Dessutom har BE Group förmågan att utnyttja materialet på ett effektivt sätt vilket gör att det uppstår mindre spill. Bolagets logistikkunnande medför också att kunden får effektivare transporter och minskad miljöbelastning. Genom att BE Group tar hand om hela eller delar av materialbearbetningen kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet.

Under 2018 stod produktionsserviceförsäljningen för 45 procent (43) av koncernens omsättning.

Lagerförsäljning

Lagerförsäljning innebär att BE Group säljer och distribuerar material från egna lageranläggningar och säkerställer kundens materialflöde genom att produkterna levereras i de kvantiteter och på de tidpunkter som passar kundens behov.

Produkterna levereras ofta till kundens tillverkningsenhet, byggarbetsplats eller varulager redan dagen efter beställningen. Genom att lagerhålla ett brett produktsortiment kan BE Group erbjuda kunderna en hög servicenivå till konkurrenskraftiga priser. Nyckeln ligger i effektiv lagerstyrning och planering.

Försäljning från lager utgjorde 2018 43 procent (43) av koncernens omsättning.

Direktförsäljning

Direktförsäljning innebär att BE Group säljer och levererar större volymer av material till kund direkt från stål- och aluminiumverkens produktion.

BE Group ska för kundens räkning hitta rätt produkt, med rätt kvalitet och rätt pris. Bolaget kan göra detta genom sin närvaro på viktiga producentmarknader, en effektiv inköpsorganisation och en storlek som ger förhandlingsstyrka gentemot producentledet.

Under 2018 utgjorde direktförsäljningen 12 procent (14) av koncernens omsättning.

Organisation

BE Groups organisation är uppdelad i två affärsområden:

Affärsområde Sverige & Polen

Affärsområdet består av affärsenheterna Distribution Sverige, Produktion Sverige & Polen samt Lecor Stålteknik (prefabricerade stålkonstruktioner för bygg- och industriprojekt). BE Group äger dessutom 50% av bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas.

Affärsområde Finland & Baltikum

Affärsområdet består av affärsenheterna Distribution Finland, Distribution Baltikum och Produktion Finland.

Affärsenheterna Distribution och Produktion

Inom respektive affärsområde finns separata affärsenheter som fokuserar på Distribution respektive Produktion. Det innebär att BE Group bättre kan anpassa erbjudandet efter kundernas behov. I produktionsaffären innebär det ökat fokus på ”just-in-time”-leveranser och förbättrad effektivitet för kundernas produktion, och i distributionsaffären att bli ännu bättre på att leverera rätt produkter i rätt tid utifrån ett relevant erbjudande och effektiv lagerhållning.