Förändringar i eget kapital – moderbolag

Amounts in SEK M Share
capital
Statutory
reserve
Share premium reserve Profit
brought forward
Profit/loss
for the year
Total
equity
Belopp i MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital
2017 2017
Equity, opening balance,
January 1‚ 2017
Ingående eget kapital 1 januari 2017 260 31 240 84 -57 558
Profit/loss brought forward from previous year Överföring av föregående års resultat -57 57
Total transactions reported directly in Equity Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital -57 57
Profit/loss for the year Årets resultat -1 -1
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Comprehensive income for the year Årets totalresultat -1 -1
Equity, closing balance,
December 31‚ 2017
Utgående eget kapital 31 december 2017 260 31 240 27 -1 557
Amounts in SEK M Share
capital
Statutory
reserve
Share premium reserve Profit
brought forward
Profit/loss
for the year
Total
equity
Belopp i MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital
2018 2018
Equity, opening balance,
January 1‚ 2018
Ingående eget kapital 1 januari 2018 260 31 240 27 -1 557
Profit/loss brought forward from previous year Överföring av föregående års resultat -1 1
Total transactions reported directly in Equity Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital -1 1 0
Profit/loss for the year Årets resultat 69 69
Other comprehensive income Övrigt totalresultat 0
Comprehensive income for the year Årets totalresultat 69 69
Equity, closing balance,
December 31‚ 2018
Utgående eget kapital 31 december 2018 260 31 240 26 69 626